Thông báo

Thông báo về việc đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) (Kho 706 - Cục Quân y)

Thông báo về việc đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) (Kho 706 - Cục Quân y):

- Tên cơ sở: Kho 706 - Cục Quân Y.
- Địa chỉ: 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời điểm thông báo đáp ứng: 21/10 /2020.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở:
          + Thuốc hóa dược bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.
         + Vắc xin, sinh phẩm bảo quản ở điều kiện lạnh: 2oC - 8oC.