Cảnh báo và thu hồi

Thông báo về thuốc giả Vastarel 20mg

Công văn số 4568/QLD-CL ngày 10/4/2017 của Cục Quản lý Dược thông báo về thuốc giả Vastarel 20mg.

File đính kèm: 4568_QLD_CL.pdf