Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Cục Quản lý Dược có nhu cầu cần tuyển 06 công chức về làm việc tại Cục theo hình thức Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt (Chi tiết xem file đính kèm).

File đính kèm: 12115_TB_QLD.pdf

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin