Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng cán bộ văn thư

Thông báo tuyển dụng cán bộ văn thư, thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin