Thông tin tuyển dụng

Thông báo số 7145/TB-HĐTD về Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Dược

Thông báo số 7145/TB-HĐTD ngày 26/7/2022 về Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý Dược

File đính kèm