Thông tin tuyển dụng

Thông báo số 15241/TB-HĐTT về kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020

Thông báo số 15241/TB-HĐTT ngày 24/9/2020 của Cục Quản lý Dược về kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin