Thông tin tuyển dụng

Thông báo số 15240/TB-HĐTT về kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Thông báo số 15240/TB-HĐTT ngày 24/9/2020 của Cục Quản lý Dược về kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

File đính kèm