Thông tin tuyển dụng

Thông báo số 14922/TB-HĐTT về việc tổ chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

Thông báo số 14922/TB-HĐTT ngày 15/9/2020 của Cục Quản lý Dược về việc tổ chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

File đính kèm