Thông tin tuyển dụng

Thông báo số 14921/TB-HĐTT về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

Thông báo số 14921/TB-HĐTT ngày 15/9/2020 của Cục Quản lý Dược về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

File đính kèm