Thông tin tuyển dụng

Thông báo số 14224/TB-HĐTT về kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

Thông báo số 14224/TB-HĐTT ngày 27/8/2020 của Cục Quản lý Dược về kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

File đính kèm