Thông tin tuyển dụng

Thông báo số 13378/TB-HĐTT về việc tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

Thông báo số 13378/TB-HĐTT ngày 13/8/2020 của Cục Quản lý Dược về việc tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

File đính kèm