Thông tin tuyển dụng

Thông báo số 113/TB-HĐTD về việc Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển dụng công chức Cục Quản lý Dược năm 2022

Thông báo số 113/TB-HĐTD ngày 01/7/2022 về việc Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển dụng công chức Cục Quản lý Dược năm 2022 

File đính kèm