Thông báo

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE)

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE)

Bao gồm văn bản thông báo đáp ứng GSP số 796/VSDTTƯ - TCQG ngày 07/4/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Xin gửi kèm) và các thông tin sau:
- Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
-  Địa chỉ: Số 1 Yec Xanh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 07/4/2022.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP:
+ Bảo quản thuốc ở điều kiện thường (Dung dịch, dung môi, nước muối sinh lý để pha tiêm vắc xin).
+ Bảo quản vắc xin ở điều kiện lạnh: 2oC đến 8oC.
+ Bảo quản vắc xin ở nhiệt độ âm: -85oC đến – 60oC và từ -25oC đến – 15oC.

File đính kèm