Thông báo

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE)

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE)

- Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Địa chỉ: Số 1 Yec Xanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 29/6/2021
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Bảo quản vắc xin ở các điều kiện: 2oC đến 8oC, -25oC đến -15oC và -90oC đến – 60oC.

Chi tiết đính kèm