Thông báo

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Viện Dinh dưỡng

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Viện Dinh dưỡng:

Bao gồm văn bản thông báo đáp ứng GSP số 1018/VDD-PEM ngày 21/10/2021 của Viện Dinh dưỡng (Xin gửi kèm) và các thông tin sau:
- Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Viện Dinh Dưỡng, Địa chỉ: 48B Tăng Bạt Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 22/10/2021.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP:
+ Thuốc bảo quản ở điều kiện thường.

File đính kèm