Thông báo

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Kho Vắc xin tiêm chủng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Kho Vắc xin tiêm chủng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Bao gồm văn bản thông báo đáp ứng GSP số 32/TB-VTN ngày 14/4/2022 và văn bản thông báo đáp ứng GSP số 344/ VTN-VTQT ngày 27/5/2022 của Kho Vắc xin tiêm chủng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên (Xin gửi kèm) và các thông tin sau:
- Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Kho Vắc xin tiêm chủng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Địa chỉ: Số 34 Phạm Hùng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk.
- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 18/4/2022
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP:
*Thuốc: Thuốc hoá dược không chứa kháng sinh nhóm β-lactam bảo quản ở điều kiện thường
*Thuốc sinh học: bao gồm vắc xin, sinh phẩm:
+ Thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh: 2-8oC
+ Thuốc bảo quản ở điều kiện khác: từ -25oC đến -15oC và từ -85oC đến - 60oC

*Không bảo quản thuốc kiểm soát đặc biệt.

File đính kèm