Thông báo

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Kho 708 - Cục Quân y

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Kho 708 - Cục Quân y:

- Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Kho Thuốc thành phẩm - Kho 708 - Cục Quân y -TCHC, Địa chỉ: Km 15, Quốc lộ 1A, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 24/8/2021.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP:
+ Thuốc bảo quản ở điều kiện thường. Riêng thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.
+ Vắc xin, sinh phẩm y tế bảo quản ở điều kiện lạnh (2oC đến 8oC)

File đính kèm