Thông báo

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Cục Hậu cần Quân khu 7

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Cục Hậu cần Quân khu 7

- Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Kho vắc xin Covid-19, Quân khu 7, Địa chỉ: Khu phố 11A, Phường Tân Phong, Biên Hòa - Đồng Nai.
- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 25/8/2021.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Bảo quản vắc xin ở các điều kiện: 2oC đến 8oC, -90oC đến -60oC.

File đính kèm