Thông báo

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Cục Hậu cần Quân khu 2

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Cục Hậu cần Quân khu 2

- Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Kho Vắc xin Covid- 19/K6, Kho Hậu cần tổng hợp/Cục Hậu cần/Quân khu 2, Địa chỉ: Khu 6 Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ.
- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 25/8/2021.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Bảo quản vắc xin ở các điều kiện: 2oC đến 8oC, -90oC đến -60oC.

File đính kèm