Thông báo

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của của Cục Hậu cần Quân khu 9

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của của Cục Hậu cần Quân khu 9:

- Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Kho Xưởng dược, Cục Hậu cần Quân khu 9, Địa chỉ: Số 28 Huỳnh Phan Hộ, Trà An, Bình Thủy, Cần Thơ.
- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 31/7/2021.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Bảo quản vắc xin ở các điều kiện: 2oC đến 8oC, -90oC đến -60oC

File đính kèm