Thông báo

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của của Cục Hậu cần Quân khu 5

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của của Cục Hậu cần Quân khu 5:

- Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Kho vắc xin covid- 19, Cục Hậu cần Quân khu 5, Địa chỉ: Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 30/7/2021.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Bảo quản vắc xin ở các điều kiện: 2oC đến 8oC, -90oC đến -60oC.

File đính kèm