Thông báo

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của của Cục Hậu cần Quân khu 4

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của của Cục Hậu cần Quân khu 4:

- Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Kho vắc xin Covid- 19 Quân khu 4, Địa chỉ: Kho K55, đường Trần Thánh Tông, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An.
- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 02/8/2021.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Bảo quản vắc xin ở các điều kiện: 2oC đến 8oC, -90oC đến -60oC.
File đính kèm