Thông báo

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của của Cục Hậu cần Quân khu 3

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của của Cục Hậu cần Quân khu 3:
- Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Kho Vắc xin/Kho Hậu cần tổng hợp/Cục Hậu cần Quân khu 3, Địa chỉ: Số 244, đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 03/8/2021.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Bảo quản vắc xin ở các điều kiện: 2oC đến 8oC, -90oC đến -60oC.

File đính kèm