Thông báo

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Cục Hậu cần Quân khu 1

Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) của Cục Hậu cần Quân khu 1:

- Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Kho vắc xin Covid-19 Quân khu 1, Địa chỉ: Xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
- Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: 10/8/2021.
- Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Bảo quản vắc xin ở các điều kiện: 2oC đến 8oC.

File đính kèm