Thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

Thông báo số 12783/TB-HĐTT ngày 07/8/2020 của Cục Quản lý Dược thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

File đính kèm