Tin chỉ đạo - điều hành

Tham vấn quốc gia về MRA BE - Dự thảo lần 3 MRA báo cáo nghiên cứu BE.

Công văn số 9309; 9310; 9311/QLD-PCD ngày 26/5/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Tổng công ty Dược Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam; Tổng cục đo lường tiêu chuẩn chất lượng; Trung tâm đánh giá tương đương sinh học - Viện kiểm nghiệm thuốc TW; Trung tâm đánh giá tương đương sinh học - Viện kiểm nghiệm thuốc TP HCM và các doanh nghiệp sản xuất thuốc tại Việt Nam về việc tham vấn quốc gia về MRA báo cáo nghiên cứu BE (Dự thảo lần thứ 3).

File đính kèm:2752015_du_thao_lan_3_mra_bao_cao_nghien_cuu_be.rar