Thông tin xử lý vi phạm

Tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về ĐKT, nhập khẩu thuốc, công bố BE của 7 công ty do cung cấp HS ĐKT không đúng theo quy định của pháp luật.

 Ngày 19/01/2014 Cục Quản lý Dược ban hành các công văn số 866, 867, 868, 869, 870, 871 và 872/QLD-TTra về việc tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về ĐKT, nhập khẩu thuốc, công bố BE của 7 công ty gồm: Công ty Austin Pharma Specialties Co., Hong Kong, Công ty M/s Bio-Labs (Pvt) Ltd., Pakistan; Công ty Biodeal Pharmaceutical Pvt Ltd., India; Công ty Yash Pharma Laboratories Pvt. Ltd India; Công ty Miracle Labs (P) Ltd. India; Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp; Công ty Eurolife Healthcare Pvt Ltd, India do cung cấp HS ĐKT không đúng theo quy định của pháp luật.

File đính kèm:2212015_cv_7_cong_ty.rar