Thông tin xử lý vi phạm

Tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về ĐKT, nhập khẩu thuốc, công bố BE của 2 công ty do cung cấp HS ĐKT không đúng theo quy định của pháp luật.

 

File đính kèm:2612015_2_cty_vp.rar