Thông tin xử lý vi phạm

Tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc, công bố BE

Công văn số 20018/QLD-TTra và 20019/QLD-TTra ngày 23/10/2015 của Cục Quản lý Dược về việc tạm ngừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ về đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc, công bố BE đối với Công ty Medley Pharmaceuticals Ltd India và Công ty SRS Pharmaceuticals Pvt., Ltd., India. Lý do tạm ngừng: Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc không đúng theo quy định của pháp luật.

File đính kèm:16112015_20018_20019.rar