Thông tin xử lý vi phạm

Rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Omeprazole capsules 20mg do công ty Syncom Formulations đứng tên đăng ký.

Quyết định số 237/QĐ-QLD ngày 18/5/2015 của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành toàn quốc và thu hồi toàn bộ thuốc Omeprazole capsules 20mg - SĐK: VN-11336-10 do công ty Syncom Formulations (India) Ltd đứng tên đăng ký; Lý do: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế.

File đính kèm:1062015_qd_237_qld.rar