Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc (QĐ 780)

Quyết định số 780/QĐ-XPHC ngày 30/11/2018 của Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính về thuốc đối với Quầy số 209 - Công ty cổ phần Tanaphar (QĐ 780).

File đính kèm.