Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định xử phạt VPHC về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế đối với Công ty cp Dược phẩm EU

Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm EU

Lý do thu hồi: mỹ phẩm lưu thông chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

File đính kèm: 10374_QLD_MP.pdf