Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (QĐ 852)

Quyết định số 852/QĐ-XPHC ngày 24/12/2018 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính.

File đính kèm.