Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (QĐ 270)

Quyết định số 270/QĐ-XPHC ngày 22/4/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin