Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (QĐ 197)

Quyết định số 197/QĐ-XPHC ngày 01/4/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính

File đính kèm