Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (QĐ 149)

Quyết định số 149/QĐ-XPHC ngày 14/3/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính

File đính kèm