Thông tin xử lý vi phạm

Quyết đính xử phạt vi phạm hành chính (QĐ 141)

Quyết đính số 141/QĐ-XPHC ngày 11/3/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính.

File đính kèm