Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định xử phạt hành chính về thuốc

Quyết định số 611/QĐ-XPHC ngày 13/11/2015 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt hành chính về thuốc đối với Công ty Syncom Formulaion (India Ltd (Công ty sản xuất, đăng ký). Do sản xuất, cung cấp thuốc viên nén Cefpodoxime Proxetil Tablets USP 100mg SĐK VN-14818-12, lô XC 4010, NSX: 03/01/2014, HD: 02/01/2017 và thuốc viên nén Cefpodoxime Proxetil Tablets USP 200mg SĐK VN-14819-12, lo XD 4009, NSX: 10/6/2014, HD: 09/6/2017 không đạt yêu cầu chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật.

File đính kèm:16112015_611_qd_xphc.pdf