Đăng kí thuốc

Quyết định về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 37 bổ sung (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Quyết định số 72/QĐ-QLD ngày 19/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 37 bổ sung (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

File đính kèm