Quản lý mỹ phẩm

Quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Quyết định số 340/QĐ_QLD ngày 01/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang, tên sản phẩm: Hakubi white C gel, Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 36404/17/CBMP0QLD, Ngày cấp: 07/6/2017. Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

File đính kèm:662018_340_qd_qld.pdf