Quản lý mỹ phẩm

Quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Quyết định số 609/QĐ-QLD ngày 10/9/2018 của Cục Quản lý Dược vê việc thu hồi 09 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (danh sách kèm theo). Lý do thu hồi: Công ty đề nghịt hu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.

File đính kèm: 609_QD_QLD