Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định tạm ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc, cấp số đăng ký thuốc và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Quyết định số 576/QD-QLD ngày 27/10/2015 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc:  (1) Rút số đăng ký thuốc viên nén bao phim Proexen Tablet 200mg, SĐK VN-10774-10 do Công ty Dea Han New Pharm Co., Ltd sản xuất, Công ty Binex Co., Ltd đứng tên đăng ký ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Lý do: thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế. (2) Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi toàn bộ các lô thuốc viên nén bao phim Proexen Tablet 200mg, SĐK VN-10774-10. (3) Tạm ngừng nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc và tạm ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc cho các hồ sơ đã nộp trong thời hạn 12 tháng đối với các thuốc do Công ty Dea Han New Pharm Co., Ltd đăng ký và/hoặc sản xuất, thuốc do Công ty Binex Co., Ltd đứng tên đăng ký

File đính kèm:29102015_576_qd_qld.pdf