Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 762/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần Y tế Việt Phương)

Quyết định số 762/QĐ-XPVPHC ngày 13/12/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần Y tế Việt Phương)