Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 758/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm (Công ty TNHH Nanum Việt Nam)

Quyết định số 758/QĐ-XPVPHC ngày 12/12/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm (Công ty TNHH Nanum Việt Nam)

File đính kèm