Đăng kí thuốc

Quyết định số 755/QĐ-QLD về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam (thuốc Navacarzol, số đăng ký VN-17813-14)

Quyết định số 755/QĐ-QLD ngày 24/11/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam (thuốc Navacarzol, số đăng ký VN-17813-14)

File đính kèm