Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 746/QĐ-XPHC về việc xử lý vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh)

Quyết định số 746/QĐ-XPHC ngày 16/11/2022 của Cục Quản lý Dược về việc xử lý vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh)

File đính kèm