Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 743/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm đối với Công ty cổ phần hóa chất mỹ phẩm 3C

Quyết định số 743/QĐ-XPVPHC ngày 09/12/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm đối với Công ty cổ phần hóa chất mỹ phẩm 3C

File đính kèm