Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 735/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm (Công ty TNHH Xuân Thì)

Quyết định số 735/QĐ-XPVPHC ngày 02/12/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm (Công ty TNHH Xuân Thì)

File đính kèm