Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 735/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd (Pakistan))

Quyết định số 735/QĐ-XPHC ngày 11/11/2022 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Genome Pharmaceutical (Pvt) Ltd (Pakistan) (đại diện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là Công ty TNHH MTV Dược Phẩm PV Healthcare)

File đính kèm