Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 71/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar)

Quyết định số 71/QĐ-XPHC ngày 08/02/2021 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar)

File đính kèm